Mikrokreditno društvo CREDO CENTAR d.o.o. Mostar

Credo Business kredit

Kredit je namijenjen fizičkim osobama-poduzetnicima/obrtnicima manjeg opsega koji žele započeti, poboljšati ili proširiti svoju poslovnu djelatnost u sektorima: poljoprivrede, stočarstva, turizma, ugostiteljstva, prijevoza, građevinarstva, IT usluga i sl.

Iznos kredita

300 KM - 50.000 KM

Rok otplate
do 60 mjeseci

Naknada za obradu kredita
Do 10.000 KM - 2% odobrenog kredita (min. 20 KM)
Od 10.001 do 50.000 KM - 1% odobrenog kredita (min. 20 KM)

Kamatna stopa
Redovna kamata: 20,5% fiksna
Zatezna kamata: 10%

Grace period
Nema

Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS)

Vrsta kredita Iznos kredita Rok otplate NKS Troškovi obrade EKS
Credo Business 10.000,00 KM 24 mjeseca 20,50% 2,00% do 28,75%

Informativni izračun anuiteta

CREDO BUSINESS
Iznos kredita na 12 mjeseci na 24 mjeseci na 36 mjeseci na 48 mjeseci na 60 mjeseci
1.000,00 KM 92,90 51,10
5.000,00 KM 464,40 255,70 187,10
10.000,00 KM 928,70 511,40 374,20 307,00 267,70
15.000,00 KM 1.393,20 767,10 561,30 460,50 401,60
20.000,00 KM 1.857,50 1.022,80 857,60 614,00 535,50
30.000,00 KM 2.786,20 1.534,20 1.122,60 920,90 803,20
50.000,00 KM 4.643,70 2.557,00 1.870,90 1.534,90 1.338,60