Mikrokreditno društvo CREDO CENTAR d.o.o. Mostar

Credo Cash kredit

Namjena: Kredit koji omogućava klijentima brz pristup financijskim sredstvima, uslijed neplaniranih ili sezonskih troškova, kratkoročne neusklađenosti između prihoda i rashoda, te da plasirana kreditna sredstva mogu koristiti i u svrhu refinanciranja postojećih kreditnih obveza, kod drugih financijskih institucija.

Iznos kredita

do 3.000 KM

Rok otplate
do 18 mjeseci

Naknada za obradu kredita
2% odobrenog kredita (min. 20 KM)

Kamatna stopa
Redovna kamata: 21% fiksna
Zatezna kamata: 10%

Grace period
Nema

Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS)

Vrsta kredita Iznos kredita Rok otplate NKS Troškovi obrade EKS
Credo Cash 2.000,00 KM 12 mjeseci 21,00% 2% (min. 20,00 KM) do 30,82%

Informativni izračun anuiteta

CREDO CASH
Iznos kredita na 12 mjeseci na 18 mjeseci
500,00 KM 46,60 32,60
1.000,00 KM 93,10 65,20
2.000,00 KM 186,20 130,50
3.000,00 KM 279,30 195,70