Mikrokreditno društvo CREDO CENTAR d.o.o. Mostar

Credo Cash kredit

Nenamjenski kredit

Iznos kredita

do 3.000 KM

Rok otplate
do 18 mjeseci

Naknada za obradu kredita
2% odobrenog kredita (min. 20 KM)

Kamatna stopa
Redovna kamata: 21% fiksna
Zatezna kamata: 10%

Grace period
Nema

Dodatni troškovi
Mjenica 5,00 KM · Ovjera 4,00 KM

EKS*: 26,76%-65,26%

Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS)

Vrsta kredita Iznos kredita Rok otplate NKS Troškovi obrade EKS
Credo Cash 2.000,00 KM 12 mjeseci 25,99% 2% (min. 20,00 KM)

*Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate kao i na minimalne iznose kredita i minimalne rokove otplate.


Informativni izračun anuiteta

CREDO CASH
Iznos kredita na 12 mjeseci na 18 mjeseci
500,00 KM 47,76 33,84
1.000,00 KM 95,53 67,68
2.000,00 KM 191,05 135,36
3.000,00 KM 286,58 203,04

*Svi kreditni proizvodi vezani su valutnom klauzulom za EURO.
*MKD Credo Centar kredite iskazuje/odobrava u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora.