Mikrokreditno društvo CREDO CENTAR d.o.o. Mostar

Credo Family kredit

Kredit je namijenjen financiranju obiteljske sezonske potrošnje i potreba (npr. Godišnji odmori, školarine, nabava udžbenika, proslave i sl.).

Iznos kredita

300 KM - 15.000 KM

Rok otplate
do 60 mjeseci

Naknada za obradu kredita
2% od odobrenog kredita (min. 20,00 KM)

Kamatna stopa
Redovna kamata: 21,5% fiksna
Zatezna kamata: 10%

Grace period
1 do 6 mjeseci

Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS)

Vrsta kredita Iznos kredita Rok otplate NKS Troškovi obrade EKS
Credo Family 10.000,00 KM 36 mjeseci 21,50% 2,00% do 31,36%

Informativni izračun anuiteta

CREDO FAMILY
Iznos kredita na 12 mjeseci na 24 mjeseca na 36 mjeseci na 48 mjeseci na 60 mjeseci
500,00 KM 46,70
1.000,00 KM 93,40 51,60
5.000,00 KM 466,80 258,20 189,70 156,20
10.000,00 KM 933,50 516,30 379,30 312,40 273,40
15.000,00 KM 1.400,13 774,50 569,00 468,50 410,0