Mikrokreditno društvo CREDO CENTAR d.o.o. Mostar

Credo Plus kredit

Zatvaranje obveza po osnovi kredita u bankama i mikrokreditnim organizacijama. Kredit se odobrava temeljem dokumentiranih kreditnih izloženosti u komercijalnim bankama i MKO s ciljem refinanciranja postojećih kredita. Refinanciranje postojećih kredita smanjuje mjesečni financijski pritisak na klijenta te poboljšava njegovu likvidnost. Najmanje 20% kredita mora činiti zatvaranje obveza po kreditima u drugim mikrokreditnim organizacijama i bankama.

Iznos kredita

300 KM - 50.000 KM

Rok otplate
do 60 mjeseci

Naknada za obradu kredita
Do 10.000 KM - 2% odobrenog kredita (min. 20 KM)
Od 10.001 do 50.000 KM - 1% odobrenog kredita (min. 20 KM)

Kamatna stopa
Redovna kamata: 20,5% fiksna
Zatezna kamata: 10%

Grace period
Nema

Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS)

Vrsta kredita Iznos kredita Rok otplate NKS Troškovi obrade EKS
Credo Plus 10.000,00 KM 36 mjeseci 20,50% 2% do 28,75%

Informativni izračun anuiteta

CREDO PLUS
Iznos kredita na 12 mjeseci na 24 mjeseci na 36 mjeseci na 48 mjeseci na 60 mjeseci
1.000,00 92,90 51,10
5.000,00 464,40 255,70 187,10
10.000,00 928,70 511,40 374,20 307,00 267,70
15.000,00 1.393,20 767,10 561,30 460,50 401,60
20.000,00 1.857,50 1.022,80 857,60 614,00 535,50
30.000,00 2.786,20 1.534,20 1.122,60 920,90 803,20
50.000,00 4.643,70 2.557,00 1.870,90 1.234,90 1.338,60