Mikrokreditno društvo CREDO CENTAR d.o.o. Mostar

Credo pozajmica za poljoprivredu

Iznos kredita

300 KM - 3.000 KM

Rok otplate
do 12 mjeseci

Naknada za obradu kredita
2% odobrenog kredita (min. 20 KM)

Kamatna stopa
Redovna kamata: 21,5% fiksna
Zatezna kamata: 10%

Grace period
Nema

Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS)

Vrsta kredita Iznos kredita Rok otplate NKS Troškovi obrade EKS
Credo pozajmica za poljoprivredu 1.000,00 KM 12 mjeseci 21,50% 2,00% do 41,11%

Informativni izračun anuiteta

CREDO POZAJMICA ZA POLJOPRIVREDU
Iznos kredita na 6 mjeseci na 12 mjeseci
300,00 KM 53,20 28,00
500,00 KM 88,60 46,70
1.000,00 KM 177,30 93,40
2.000,00 KM 354,60 185,70
3.000,00 KM 532,00 280,10