Mikrokreditno društvo CREDO CENTAR d.o.o. Mostar

Credo Revolving kredit

Kredit za podršku tekućoj likvidnosti

Iznos kredita

300 KM - 10.000 KM

Rok otplate
do 18 mjeseci

Naknada za obradu kredita
2% od odobrenog kredita (min. 20,00 KM)

Kamatna stopa
Redovna kamata: 18% fiksna
Zatezna kamata: 10%

Grace period
Nema

Dodatni troškovi
Mjenica 5,00 KM · Ovjera 4,00 KM

EKS*: 24,37%-60,54%

Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS)

Vrsta kredita Iznos kredita Rok otplate NKS Troškovi obrade EKS
Credo Revolving 10.000,00 KM 10 mjeseci 18,00% 2,00% (min. 20,00 KM) 24,24%

*Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate kao i na minimalne iznose kredita i minimalne rokove otplate.


Informativni izračun anuiteta

CREDO REVOLVING
Iznos kredita na 3 mjeseca na 6 mjeseci na 10 mjeseci na 12 mjeseci na 18 mjeseci
300,00 KM 103,00 52,70
500,00 KM 171,70 87,80
1.000,00 KM 343,40 175,50 108,40 91,70
2.000,00 KM 686,80 351,10 216,90 183,40 127,60
3.000,00 KM 1.030,20 526,60 325,30 275,00 191,40
5.000,00 KM 1.716,90 877,60 542,20 458,40 319,00
10.000,00 KM 3.433,80 1.755,30 1.084,30 916,80 638,10

*Svi kreditni proizvodi vezani su valutnom klauzulom za EURO.
*MKD Credo Centar kredite iskazuje/odobrava u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora.